วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

28 พ.ค. 2564      138 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนนข้าราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่พลศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 โดยนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ กิจกรรมปลูกต้นไม้ซึ่งประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นสัก ต้นกระทิง ขี้เหล็ก รวงผึ้ง สาละลังกา หว้า และนิโครธ รวม 100 ต้น เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของจังหวัดนครปฐม ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครปฐม (ทางออก)