กิจกรรมอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดเสน่หาพระอารามหลวง

19 มี.ค 2564      293 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม มอบหมายให้นางสาวกรองแก้ว ตาลเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายแและแผนชำนาญการ และนางสาวชลรส อนุกูลนารี เจ้าหน้าประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ภายในวัดเสนหา พระอารามหลวง โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ สถานศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ เพื่อเตรียมการจัดงานวันคลองเจดีย์บูชา ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระเมตตาให้ขุดคลองเจดีย์บูชา และพระราชทานนามคลองเจดีย์บูชา เพื่อเป็นประโยชน์แก่พสกนิกรชาวจังหวัดนครปฐม นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน