กิจกรรม “ข้าราชการ กก. ยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดปลอดภัย สไตล์ New Normal”

12 มี.ค 2564      155 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 6 มีนาคม 2564 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในยุค New Normal ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ภายใต้กิจกรรม "ข้าราชการ กก. ยุคใหม่ใส่ใจความสะอาดปลอดภัย สไตล์ New Normal "  เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่ ข้าราชการ และลูกจ้างในสำนักงานฯ ถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ และลูกจ้าง เสริมสร้างความสามัคคี เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในยุค New Normal และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม