ประชุมหารือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนยุคดิจิตอล

25 มิ.ย. 2563      275 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 24 มิถุนายน 2563

นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม นางกาญจน์กุระ ฮัยสคาเนน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมกันประชุมหารือแนวทาง/รายละเอียดการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนยุคดิจิตอล