การประชุมกีฬาร่วมกับตัวแทนชมรมกีฬาผู้สูงอายุจังหวัดนครปฐม

25 มิ.ย. 2563      204 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 18 มีนาคม 2563

นายอุดม โอษยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุมกีฬาผู้สูงอายุ เพื่อเตรียมคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาตามชนิดกีฬาที่กรมพลศึกษากำหนดในการแข่งขันกีฬาผู้สู.อายุ ครั้งที่ 14 โครำเกมส์ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช