กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำการออกกำลังกายผู้สูงอายุ

17 ต.ค. 2561      140 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษา ได้จัด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำการออกกกำลังกายผู้สูงอายุ
ระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
ณ โรงแรม บางกอกพาเลส เขตราชเทวี พรุงเทพฯ
รายละเอียดตามภาพด้านบนจ้า