ประกาศด้วยกรมการท่องเที่ยวได้จัดทำหลักสูตร "ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่"

8 ต.ค. 2561      195 views

แชร์ทั้งหมด 1 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ประกาศด้วยกรมการท่องเที่ยวได้จัดทำหลักสูตร "ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่" 
หากมีท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 2 ช่องทางดังนี้
1. เข้าเว็บไซต์ของกรมการท่องเที่ยว ได้ที่ WWW.tourism.go.th
2. แสกน QR Code ตามภาพด้านบน