ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม "ไหว้พระ 9 วัด มหามงคล" รับของที่ระลึกเหรียญไหว้พระ 9 วัด(มีจำนวนจำกัด)

24 ส.ค. 2561      613 views

แชร์ทั้งหมด 2 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดนครปฐม  โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม  ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม  "ไหว้พระ 9 วัด มหามงคล"  รับของที่ระลึกเหรียญไหว้พระ 9 วัด(มีจำนวนจำกัด)
1) ระยะเวลา 25 สิงหาคม 2561 ถึง  25 ตุลาคม 2561  รวม 2 เดือน
2) เริ่มแจกจ่าย passport คู่มือไหว้พระ 9 วัด นครปฐม  วันที่ 25 สิงหาคม 2561 พระอาราม 9  วัด เป้าหมาย และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5
3) นักท่องเที่ยว ทำตามกติกาครบถ้วนถูกต้อง ขอรับเหรียญที่ระลึกได้ ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 หรือจนกว่าของที่ระลึกหมด(มีจำนวนจำกัด)

เหรียญมงคลที่ระลึก...ได้รับความเมตตาอย่างสูง....
พุทธาภิเษกและอธิษฐานจิตอย่างเข้มขลัง   โดย...พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาวิสุทธิ์โสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ ) วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

พระครูยติธรรมมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์(แคแถว)  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

 

สัญลักษณ์ตรายาง

เหรียญที่ระลึก

พุทธาภิเษกและอธิษฐานจิตอย่างเข้มขลัง   โดย...พระเดชพระคุณ ท่านเจ้าคุณ
พระภาวนาวิสุทธิ์โสภณ(หลวงพ่อพระมหาสุรศักดิ์ ) วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม

พุทธาภิเษกและอธิษฐานจิตอย่างเข้มขลัง   โดย...พระครูยติธรรมมานุยุต (หลวงพ่อแป๊ะ) วัดสว่างอารมณ์(แคแถว)  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม