ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมการสร้างแพจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 9 วัดบางเลน 27 ก.พ. 2562 59 ครั้ง
ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 18 ก.พ. 2562 81 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว 25 ม.ค. 2562 63 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมสร้างแพจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 9 วัดบางเลน 25 ม.ค. 2562 50 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว 21 ม.ค. 2562 64 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำพื้นทางเท้าคอนกรีตผิวเรียบร่องลาย 21 ม.ค. 2562 76 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 2 และ 3 ย่อย 21 ม.ค. 2562 57 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 30 พ.ย. 2561 82 ครั้ง
เอกสารแนบการประกวดราคาการจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมวิถีชีวิตแ..... 16 ส.ค. 2561 213 ครั้ง icon