ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แผนการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564   31 มี.ค 2564 160 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจ้างเหมาประช.....   14 ก.ย. 2563 359 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจ้างเหมาประช.....   14 ก.ย. 2563 245 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนกิจกรร.....   2 ก.ย. 2563 334 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   10 ส.ค. 2563 236 ครั้ง
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   10 ส.ค. 2563 183 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยวิธี.....   10 ส.ค. 2563 212 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาจัดงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม   1 ก.ค. 2563 193 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมในรูปแบบคู่มือแนะนำการท่อ.....   1 ก.ค. 2563 164 ครั้ง