ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มภาคกลางปริมณฑล กิจกรรมปรับปรุงศ.....   29 มี.ค 2565 19 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563   24 ธ.ค. 2562 348 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมการสร้างแพจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 9 วัดบางเลน   27 ก.พ. 2562 460 ครั้ง
ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร   18 ก.พ. 2562 452 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว   25 ม.ค. 2562 432 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมสร้างแพจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 9 วัดบางเลน   25 ม.ค. 2562 401 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว   21 ม.ค. 2562 567 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำพื้นทางเท้าคอนกรีตผิวเรียบร่องลาย   21 ม.ค. 2562 589 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 2 และ 3 ย่อย   21 ม.ค. 2562 509 ครั้ง