ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563   24 ธ.ค. 2562 178 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมการสร้างแพจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 9 วัดบางเลน   27 ก.พ. 2562 290 ครั้ง
ประกวดราคาจ้าง กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร   18 ก.พ. 2562 286 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมสร้างห้องน้ำเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว   25 ม.ค. 2562 291 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมสร้างแพจำหน่ายสินค้า หมู่ที่ 9 วัดบางเลน   25 ม.ค. 2562 248 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างห้องน้ำบริการนักท่องเที่ยว   21 ม.ค. 2562 350 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำพื้นทางเท้าคอนกรีตผิวเรียบร่องลาย   21 ม.ค. 2562 367 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างกิจกรรมที่ 2 และ 3 ย่อย   21 ม.ค. 2562 314 ครั้ง
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562   30 พ.ย. 2561 391 ครั้ง