กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภาษารัสเซีย   12 มิ.ย. 2563 45 ครั้ง
ภาษาญี่ปุ่น   12 มิ.ย. 2563 39 ครั้ง
ภาษาจีน   12 มิ.ย. 2563 42 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ   12 มิ.ย. 2563 45 ครั้ง
ภาษาไทย   12 มิ.ย. 2563 44 ครั้ง