กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภาษารัสเซีย   12 มิ.ย. 2563 67 ครั้ง
ภาษาญี่ปุ่น   12 มิ.ย. 2563 61 ครั้ง
ภาษาจีน   12 มิ.ย. 2563 62 ครั้ง
ภาษาอังกฤษ   12 มิ.ย. 2563 65 ครั้ง
ภาษาไทย   12 มิ.ย. 2563 62 ครั้ง