ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางป.....   4 มี.ค 2565 48 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการยกระดั.....   24 ก.พ. 2565 64 ครั้ง
ประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ก.....   24 ก.พ. 2565 56 ครั้ง
แผนการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565   17 ก.พ. 2565 61 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565   8 พ.ย. 2564 128 ครั้ง
แผนการดำเนินงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2564   31 มี.ค 2564 285 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจ้างเหมาประช.....   14 ก.ย. 2563 479 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจ้างเหมาประช.....   14 ก.ย. 2563 369 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนกิจกรร.....   2 ก.ย. 2563 451 ครั้ง