ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจ้างเหมาประช.....   14 ก.ย. 2563 46 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน กิจกรรมจ้างเหมาประช.....   14 ก.ย. 2563 29 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนกิจกรร.....   2 ก.ย. 2563 76 ครั้ง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   10 ส.ค. 2563 41 ครั้ง
ประกาศยกเลิกแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   10 ส.ค. 2563 44 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพตลาดท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดนครปฐม โดยวิธี.....   10 ส.ค. 2563 46 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมจ้างเหมาจัดงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม   1 ก.ค. 2563 79 ครั้ง
ประกาศราคากลางจ้างเหมาจัดงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมในรูปแบบคู่มือแนะนำการท่อ.....   1 ก.ค. 2563 51 ครั้ง
ประกาสผู้ชนะการจ้างงงานซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร   17 มิ.ย. 2563 40 ครั้ง