Facebook share Twitter share Print

เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ รับสมัคร วันนี้-30 มิ.ย. 65

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

เชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ระหว่างวันที่ 6 - 15 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
13/06/2565 : ไม่ระบุเวลา
วัน/เวลาสิ้นสุด
30/06/2565 : ไม่ระบุเวลา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง